Rozwalato csgo-skins.com
Trades: 39
Pirate Hat
Happy Tiki Mask
Glitched Navy Hat
Shiny Sheriff Star
Snake
Lovely Bandito Mask
Rainbow Katana
TF2 Items
Any Myth
no myth guns only cosmetic myth